Kullanıcı Girişi

Giriş Yapın ve Alışverişe Başlayın

Kullanıcı Kaydı

Size Özel Fırsatlardan Yararlanmak İçin Kayıt Olun
Hesap oluşturarak üyelik sözleşmesini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Şifre Sıfırlama

Şifreniz E-mail Adresinize Gönderilecektir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 TARAFLAR

1.1 Satıcı

Ünvan : Bonsarto Bundan sonra www.bonsarto.com veya SATICI olarak anılacaktır.

Adres :

Telefon :

Eposta Adresi :

1.2 Alıcı

Adı/Soyadı/Ünvanı : [UyeAdSoyad]

Adres : [UyeAdres]

Telefon : [UyeTelefon]

Eposta adresi : [UyeEmail]

MADDE 2 KONU

2.1 İş bu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ nin Satıcıya ait www.siteadresi.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede ve/veya web adresinde bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede ve/veya web adresinde satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2 TÜKETİCİ, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini, kendisine bildirilen şartları, sipariş, iade, cayma mesafeli satış sözleşme ve bildirimlerini tam olarak okuyarak kabul hususunda onay verdiğini kabul ve beyan eder. www.siteadresi.com sitesinde yer alan bilgilendirme, TÜKETİCİ tarafından onay verilen taraflar arasındaki sözleşmeler, irsaliye, kargo teslim fişleri ve sözleşmeye konu ürün faturaları iş bu sözleşmenin ayrılmaz ekleri olarak kabul edilmiştir.

2.3 İş bu sözleşme SATICI ya açıkça sipariş edilen ürünler hariç sürekli, dönemsel yada periyodik olarak ürün teslimi yükümlülüğü yüklememektedir. Web adresinde satışı yapılan ürünler tüm tüketicilere arz edilmiş olup TÜKETİCİ ya, diğer tüketicilere/TÜKETİCİ lere karşı herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır.

2.4 İş bu sözleşme konusu Ürün Özel Nitelikleri Mal/Ürün veya Hizmetin Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Açıklaması

[SepetUrunleri]

Ödeme Şekli ve Planı: [OdemeTipi] [TaksitDurumu]

Teslimat Adresi: [TeslimatAdresi]

Teslim Edilecek Kişi: [TeslimEdilecekKisi]

Fatura Adresi: [FaturaAdresi]

MADDE 3 MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, TÜKETİCİ nin sipariş formunda, eğer sipariş formunda adres belirtilmemiş ise üye olurken belirtmiş olduğu adresinde, kendisine yada kendisi ile birlikte ikamet eden kişilere yada ürünün sipariş aşamasında ayrıca ismini belirtmiş kişiye teslim edilecektir.

MADDE 4 TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

4.1 Teslimat/nakliye giderlerinin tamamı TÜKETİCİ ye aittir. Satıcı, açık bir şekilde web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse ancak bu durumda teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat ürün stokunun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

4.2 Ödeme aksi belirtilmemiş ise siparişin tamamlanmasının gerekli ön şartı olup, Satıcı, mal/hizmeti, TÜKETİCİ tarafından verilen siparişin bedelinin ödenmesinden itibaren 30 Otuz gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 on günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez, Satıcı hesabına geçmez veya banka kayıtlarında iptal edilir yada banka yada 3. Kişiler yada TÜKETİCİ tarafından ödeme iptal edilir ise, satıcı, tüm yasal hakları saklı kalmak üzere mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5 TÜKETİCİ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1 TÜKETİCİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce, kendisine teslimi anında muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayarak iade edecektir. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu, ürün yada ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, TÜKETİCİ ye aittir.

5.2 Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra TÜKETİCİ ye ait kredi kartının TÜKETİCİ nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, TÜKETİCİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 Üç gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri TÜKETİCİ ye aittir.

MADDE 6 SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1 Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.2 Sözleşme konusu mal/hizmet, TÜKETİCİ den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

6.3 Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 on gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 yirmi gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle ürünün değiştirilmesinin gerekmesi durumunda satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan TÜKETİCİ ye eşit kalite ve fiyatta ürün/hizmet tedarik edebilir.

6.4 Satıcı mal/hizmetin ifasının imknsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan TÜKETİCİ ye bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 on gün içinde iade edilir.

6.5 Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın, şartları oluşmuş ise değişimin yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır. Ürünlerin Tüketici hatası, kastı yada ihmali ile yada SATICI ya izafe edilmeyecek nedenler ile zarar görmesi halinde satıcı ürünü iade almak yada değiştirmek zorunda değildir.

6.6 Herhangi bir nedenle mal bedelinin iadesinin gerekmesi durumunda ödenecek bedel fatura bedelini geçemez. İndirim, promosyon, kampanya dönemlerindeki, fiyat değişiklikleri ve indirimler tamamı ile SATICI yetkisinde olup, alınmış ürünlerin fiyatlarının takip eden herhangi bir tarihte indirilmesi, düşürülmesi, herhangi bir promosyon, kampanya, indirim, iskonto yapılması yada tanıtım ve benzeri sebepler ile hediye, bila bedel ürün verilmesi yada sair 3. Kişi tüketicilere ekstra avantajlar sağlanması ürün iade sebebi olarak kabul edilemez, Tüketici, ürünü aldığı tarihte geçerli olarak ilan edilmemiş, uygulanmayan herhangi bir haktan daha sonraki tarihte faydalanamaz.

MADDE 7 SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dhil satış bedeli www.siteadresi.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 8 MAL/HİZMETİN FİYATI

8.1 Mal/hizmetin peşin fiyatı ürünün web sitesindeki tanıtımında verilen vadeli ve peşin fiyatları olup, bu bedellere ayrıca KDV ve sair vergiler ile Nakliye ücreti eklenecektir. Ödeme Kredi kartı ile yada havale/EFT ile yapılacaktır.

8.2 Temerrüt halinde faiz oranı, temerrüt tarihinde geçerli, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Avans faiz oranından ve her halde 30dan fazla olamaz. Kredi kartı ile yapılan yada kredili ödemelerde TÜKETİCİ çalıştığı bankaya karşı, Banka ve TÜKETİCİ arasında mevcut sözleşmeler ve ilgili yasal mevzuat uyarınca sorumludur.

8.3 Malın taksitli yada vadeli alınması durumunda, Mal/hizmetin peşinat tutarı web sitesinde yer alan ürünün sayfasında, sipariş formunda açıkça yer almakta olup bu bedel ayrıca ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde yer alacaktır. TÜKETİCİ, Taksitli ve/veya vadeli satışların yalnızca Kredi kartı ile yapılmakta olduğunu bildiğini, Vade ve taksit sayısının web adresinde açıkça belirtildiğini, bu vade sayısı dışında, ödemeye esas kredi kartının verilmiş olduğu Banka ile TÜKETİCİ arasındaki sözleşmeler, ilgili yasal düzenlemelerde yer alan kısıtlamalar ve Banka nın yapmış olduğu ödeme ve taksit kolaylıklarının SATICI yı etkilemediği, bu hususların banka ve TÜKETİCİ yi ilgilendireceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4 TÜKETİCİ nin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, TÜKETİCİ ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile TÜKETİCİ arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. TÜKETİCİ, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. TÜKETİCİ ve Banka arasındaki anlaşmazlıklardan Satıcı sorumlu tutulamayacak, oluşacak zararlardan TÜKETİCİ sorumlu olacaktır.

MADDE 9 CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 yedi gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine eposta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin iş bu sözleşme hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.siteadresi.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya TÜKETİCİ ye teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli TÜKETİCİ ye iade edilir ve 20 yirmi günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse TÜKETİCİ ye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 10 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek Ürün/hizmetler hızla bozulan ve/veya son kullanma tarihi geçen Ürün /hizmetler ve/veya tek kullanımlık Ürün /hizmetler ve/veya hijyenik Ürün /hizmetler ve/veya kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar ve/veya TÜKETİCİ için özel üretilmiş ürünler ile ambalajı açılmış, kullanılmış ürün/hizmetlerdir. Ürünler ile ayıp ve hata dışında Kanuni süreler içerisinde cayma hakkının kullanılabilmesi için Ürün /hizmetin ambalajının açılmamış, ürünün bozulmamış, ürünün hiç kullanılmamış olması şartlarının da bir arada olması gerekmektedir.

MADDE 11 TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

TÜKETİCİ, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir doğacak masrafları ve veklet ücretini TÜKETİCİ den talep edebilir ve her koşulda TÜKETİCİ nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, TÜKETİCİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 12 SÖZLEŞME İMZA TARİHİ

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme TÜKETİCİ tarafından ürün sipariş tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNEMELİK düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan, aynı zamanda SATICI Web adresinde yer alan Bilgilendirme formunu TÜKETİCİ nın mail adresine yada ürün ile birlikte TÜKETİCİ ye gönderecektir. Sözleşmenin ve Ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda onaylanmış olması ilgili yasal mevzuat düzenlemeleri uyarınca içeriğinin kabulü anlamına gelmekte olup, onay tarihi sözleşmenin imza/kabul tarihi olarak kabul edilecektir. Taraflar sözleşmenin ve Ön bilgilendirme forumunun web adresine konulmuş olmasının Satıcı tarafından kabul edilmiş/onaylanmış olduğu, TÜKETİCİ tarafından siparişin neticelendirilmesi ile bedelinin ödenmesinin de TÜKETİCİ tarafından sözleşme ve Ön bilgilendirme formunun kabul edilmiş/onaylanmış anlamına geldiğini kabul ve beyan eder.

TÜKETİCİ, web sitesinin niteliği itibari ile sözleşme onaylanmaksızın sipariş verilemeyeceğini bildiğini, iş bu sözleşmenin onay tarihinin, sipariş tarihi ile aynı olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

MADDE 13 YETKİLİ MAHKEMELER

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca taraflar Bursa Mahkeme ve İcra dairelerinin de yetkisi kabul etmiştir.

Tarih: [Tarih]

TÜKETİCİ: [TeslimEdilecekKisi]

SATICI: Bonsarto